Centrul de Învățare

Centrul de Învățare

În ciuda numeroaselor proiecte privind mobilitatea virtuală, nu există un spațiu unic european de învățare care să acționeze ca un punct central pentru învățarea și dezvoltarea abilităților de mobilități virtuale în învățământul superior. Această livrabilă este dedicată proiectării, implementării și testării utilizabilității unui centru integrat de mobilitate virtuală pentru dezvoltarea abilităților VM (Virtual Mobilities) folosind abordări și practici universitare online, deschise și flexibile.

Conceptul tehnic și arhitectura Hub-ului de învățare VM încorporează componentele sau serviciile de bază descrise în O3, O4, O5 și O6:

(1) Abilități VM – o descriere semantică, ușor de citit, inclusiv alinierea la cadrele de competență existente într-un director de competențe (O3);

(2) evaluarea VM – diferite forme de autoevaluare digitală, inclusiv dovezi digitale (cum ar fi mărturii, active digitale, e-portofolii, evidențierea mulțimii) aplicate ca elemente de acreditare și sprijinirea evaluării bazate pe dovezi (O4);

(3) VM Acreditări – recunoașterea digitală a abilităților VM bazate pe formele actuale de acreditare digitală deschisă, cum ar fi Open Badges și Blockcerts.

(4) Conținutul VM – conținut generat de utilizatori, resurse educaționale deschise și alte forme de conținut deschis pentru a sprijini învățarea despre VM și dezvoltarea abilităților VM (O6);

(5) Activități VM – Activități de învățare deschisă, inclusiv învățarea prin cursuri MOOC, activități peer-to-peer, colaborări virtuale / mixte (O6);

(6) VM Conexiuni – găsirea de parteneri pentru  cooperare în cadrul  activităților  VM susținute de astfel de instrumente, cum ar fi Instrumentul de potrivire, care include un algoritm și o interfață pentru formarea grupului de învățare și pentru o colaborare cât mai eficientă în cadrul  grupurilor (O3);

(7) Date despre VM – date despre metodele/căile de învățare și rezultatele învățării captate de xAPI și despre aprofundarea cunoștințelor în E-Assessment, credențiale deschise și recomandări pentru învățare.

Dezvoltarea Centrului de învățare a mobilității virtuale ca mediu personal de învățare (PLE) se axează, în plus, pe: (a) dezvoltarea unei interfețe interoperabile, b) implementarea software-ului social, c) integrarea instrumentelor pentru învățarea mobilă, d) dezvoltarea unui spațiu comun de lucru / colaborare; (e) includerea caracteristicilor adaptabile și semantice și a analizelor de învățare; (f) autoevaluarea integrată și (g) validarea acreditărilor digitale deschise.

Dezvoltarea Centrului de învățare a mobilității virtuale (VMLH) va implica o abordare interdisciplinară a tehnologiilor web, tehnologiilor mobile, Web 2.0, mediilor interactive și a tehnologiilor audio-video, accesului deschis și instrumentelor tehnologiei semantice. Acesta va exista și în toate limbile partenerilor (EN, DE, IT, NL, FR, ES, RO- engleză, germană, italiană, daneză,franceză, spaniolă, română) cu o eventuală extindere la alte limbi care vor permite comunicarea la nivel european, național și regional.

Centrul de învățare a mobilității virtuale este un mediu inovativ multilingv bazat pe TIC unic în Europa (ca un director integrat de competențe semantice a atributelor mobilității virtuale) va promova învățarea colaborativă, rețelele sociale conectiviste ca metodă instructivă, OER-urile ca conținut principal, ca recunoaștere și validare a competențelor de VM care pot fi aplicate la toate vârstele și nivelurile educației digitale.

Interfața ușor de utilizat, precum și interfața mobilă va încurja utilizatorii să o acceseze, să se implice în diferite activități de învățare deschisă, să se conecteze cu alții și să-și dezvolte competențele VM.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.